Site announcements

PELAKSANAAN PENAKSIRAN AKHIR SECARA DALAM TALIAN MENGGUNAKAN PLATFORM PutraBLAST

by Admin BLAST 1 . -

PELAKSANAAN PENAKSIRAN AKHIR SECARA DALAM TALIAN MENGGUNAKAN PLATFORM PutraBLAST

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas.

 2.          Seperti sedia dimaklumi, pelaksanaan penaksiran akhir Semester Kedua 2019/2020 yang bermula pada 27 Julai hingga 9 Ogos 2020 akan dilaksanakan secara dalam talian. Bagi melancarkan pelaksanaan penaksiran akhir, UPM memberikan fleksibiliti kepada staf akademik untuk menggunakan pelbagai jenis aplikasi dalam talian selain PutraBLAST. Ini bertujuan memudahkan pelajar menduduki penaksiran akhir.

 3.          Bagi staf akademik yang ingin menggunakan platform PutraBLAST, platform ini mempunyai fungsian dan jenis penaksiran seperti berikut:

 

Bil

Fungsian PutraBLAST

Jenis Penaksiran yang boleh digunakan

i

Quiz

Matching, Multiple Choice, True/False, Numerical, Essay, Short answer

ii

Assignment

Short answer & Long answer

 

 

4.          Untuk memastikan kelancaran penggunaan platform PutraBLAST bagi pelaksanaan penaksiran akhir, staf akademik dimohon untuk melengkapkan Borang Maklumat Pelaksanaan Penaksiran Secara dalam Talian Menggunakan Platform PutraBLAST di pautan https://bit.ly/BorangMaklumatPutraBLAST. Maklumat ini adalah penting bagi membantu pihak Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) untuk menyediakan kemudahan infrastruktur dan sokongan teknikal sepanjang minggu penaksiran akhir dijalankan.

   

5.          Selain itu, staf akademik boleh melaksanakan tindakan seperti berikut:

 i.       Memaklumkan kepada pelajar bahawa penaksiran akhir akan dijalankan secara dalam talian menggunakan platform PutraBLAST pada tarikh dan tempoh yang ditetapkan oleh UPM.

 ii.       Menentukan dokumentasi jawapan yang sesuai bagi mengukur pencapaian hasil pembelajaran, antaranya dokumen, video, rakaman audio, ePortfolio, grafik, gambar dan sebagainya dengan mengambil kira kapasiti yang dibenarkan untuk memuat naik jawapan penaksiran akhir bersaiz tidak melebihi 8 Megabyte (mb).

 iii.      Memastikan kehadiran dan penyerahan skrip jawapan pelajar direkodkan.

 

6.          Pusat Pembangunan Akademik (CADe) dengan kerjasama ahli Jawatankuasa Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran UPM (JKIPP,UPM) telah menyediakan Tips PutraBLAST-Online Assessment (https://bit.ly/OnlineAssessment_PutraBLAST) sebagai rujukan untuk membantu staf akademik yang melaksanakan penaksiran akhir secara dalam talian menggunakan platform PutraBLAST. Informasi tambahan mengenai penaksiran dalam talian (slaid dan rakaman video) daripada sesi webinar yang dianjurkan oleh CADe boleh dicapai melalui pautan berikut:

 

7.          Sebarang maklumat lanjut, sila hubungi Puan Nor Azirawani Man/ Encik Muhammad Faris Aqil Ideris di talian 03-97692079/6139 atau e-mel norazirawani@upm.edu.my/farisaqil@upm.edu.my 

 

Adalah diharapkan maklumat di atas dapat dipanjangkan kepada ahli fakulti YBhg. Prof. Datuk/Prof./tuan/puan. Segala kerjasama, perhatian dan sokongan YBhg. Prof. Datuk/Prof./tuan/puan didahului dengan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

 

Sekian.

 

“BERILMU BERBAKTI”Saya yang menjalankan amanah,
Siti Fatimah Ahmad
Pusat Pembangunan Akademik (CADe)
Universiti Putra Malaysia

No. Tel: 03-97696136


Courses

FKBMK1

Pejabat Dekan

FKEUR1

Jabatan Ekonomi Pertanian

Jabatan Hospitaliti dan Rekreasi

Pejabat Dekan

FKJUR1

Pejabat Dekan

FKKDI1

Jabatan Pendidikan

Jabatan Pendidikan Jasmani

Pejabat Dekan

FKHUT1

FKTAN1

FKUSK1

Jabatan Anatomi Manusia

Jabatan Kesihatan Komuniti

Jabatan Mikrobiologi dan Parasitologi Perubatan

Jabatan Obstetrik dan Ginekologi

Jabatan Ortopedik

Jabatan Patologi

Jabatan Pediatrik

Jabatan Pengimejan

Jabatan Pertumbuhan dan Pembangunan Manusia

Jabatan Perubatan

Jabatan Perubatan Keluarga

Jabatan Psikiatri

Jabatan Sains Makmal Klinikal

Jabatan Surgeri

Pejabat Dekan

FKUVE1

Jabatan Sains Penternakan

FKRSE1

Pejabat Dekan

FKSKT1

Pejabat Dekan


Course categories

FKBMK1

Jabatan Bahasa Asing

Jabatan Bahasa Inggeris

Jabatan Bahasa Melayu

Jabatan Komunikasi

Pejabat Dekan

FKBITM

Jabatan Biokimia

Jabatan Biologi Sel Dan Molekul

Jabatan Mikrobiologi

Jabatan Teknologi Bioproses

Pejabat Dekan

FKEMA1

Jabatan Muzik

Jabatan Pembangunan Manusia Dan Pengajian Keluarga

Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan

Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna

Jabatan Sains Kemasyarakatan Dan Pembangunan

Pejabat Dekan

FKEUR1

Jabatan Ekonomi

Jabatan Ekonomi Pertanian

Jabatan Hospitaliti dan Rekreasi

Jabatan Pengurusan dan Pemasaran

Jabatan Perkaunan dan Kewangan

Pejabat Dekan

FKJUR1

Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa

Jabatan Kejuruteraan Awam

Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian

Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Alam Sekitar

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Pembuatan

Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan

Jabatan Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi

Pejabat Dekan

FKPAS1

Jabatan Pengurusan Alam Sekitar

Jabatan Sains Alam Sekitar

Pejabat Dekan

FKKDI1

Jabatan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling

Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan

Jabatan Pendidikan

Jabatan Pendidikan Bahasa Dan Kemanusiaan

Jabatan Pendidikan Jasmani

Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal

Jabatan Pengajian Asas Pendidikan

Jabatan Pengajian Sukan

Pejabat Dekan

FKHUT1

Jabatan Pengeluaran Hutan

Jabatan Pengurusan Hutan

Pejabat Dekan

FKTAN1

Jabatan Akuakultur

Jabatan Pengurusan Tanah

Jabatan Perlindungan Tumbuhan

Jabatan Perniagaantani dan Sistem Maklumat

Jabatan Sains Haiwan

Jabatan Sains Tanaman

Jabatan Teknologi Pertanian

Pejabat Dekan

FKUSK1

Jabatan Anatomi Manusia

Jabatan Kesihatan Komuniti

Jabatan Mikrobiologi dan Parasitologi Perubatan

Jabatan Obstetrik dan Ginekologi

Jabatan Ortopedik

Jabatan Patologi

Jabatan Pediatrik

Jabatan Pemakanan dan Dietetik

Jabatan Pengimejan

Jabatan Pertumbuhan dan Pembangunan Manusia

Jabatan Perubatan

Jabatan Perubatan Keluarga

Jabatan Psikiatri

Jabatan Sains Bioperubatan

Jabatan Sains Makmal Klinikal

Jabatan Surgeri

Pejabat Dekan

FKUVE1

Jabatan Pathologi Dan Mikrobiologi Veterinar

Jabatan Pengajian Klinikal Veterinar

Jabatan Sains Penternakan

Jabatan Sains Praklinikal Veterinar

Pejabat Dekan

FKRSE1

Jabatan Rekabentuk Perindustrian

Jabatan Senibina

Jabatan Senibina Lanskap

Pejabat Dekan

FKSAIS

Jabatan Biologi

Jabatan Fizik

Jabatan Kimia

Jabatan Matematik

Pejabat Dekan

FKSMB1

Jabatan Bioteknologi

Jabatan Pengurusan Dan Khidmat Makanan

Jabatan Sains Makanan

Jabatan Teknologi Makanan

Pejabat Dekan

FKSKT1

Jabatan Multimedia

Jabatan Sains Komputer

Jabatan Sistem Maklumat

Jabatan Teknologi Komunikasi dan Rangkaian

Pejabat Dekan

11601

Jabatan Sains Asasi dan Kejuruteraan

Jabatan Sains Haiwan dan Perikanan

Jabatan Sains Perhutanan

Jabatan Sains Sosial

Jabatan Sains Tanaman

Pejabat Dekan

PTKOKU