INNOVATOR

Immersive Learning

Abdul Rahman Mohamad Gobil

Tajuk : Pameran Poster Sebagai Kaedah Penaksiran Alternatif

Nama Ahli: Ng Keng Yap, Norliza Binti Bahtiar Affendy

Fakulti : Fakulti Pengajian Pendidikan

Amir Rizaan Abdul Rahiman (Dr.)

Tajuk : PySawit Web: Web-based Oil Palm Growth and Yield Model

Nama Ahli : Narcisse Mary Sither Joseph

Fakulti : Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Azrina Kamaruddin (Dr.)

Tajuk: VileCube - Virtual Reality Learning Cube

Fakulti: Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Christopher Teh Boon Sung (Dr.)

> Tajuk : Micro World - 'A 3D model with AR'

Ahli : Nurul Natasya Binti Azhari

> Tajuk: 'Learning and Understanding Mariposa Plant AR' - Board Game 

Ahli: Mohd Amiruddin Abd. Rahman, Nuraini Binti Abdul Aziz (Prof. Madya Dr.),  Puteri Suhaiza Sulaiman, Shafinah Kamarudin  

   

Fakulti: Fakulti Pertanian

   

Habibah Ab. Jalil (Dr.)

Tajuk : 'Transformative Teaching with Interactive Teaching' 

Fakulti : Fakulti Pengajian Pendidikan

Hizmawati Madzin (Dr.)

Tajuk: Kaedah Penambahbaikan Project-Based

Fakulti: Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 

Ismi Arif Ismail (Prof Madya Dr.)

Tajuk: 'Terampil Berbahasa Melayu Jati Diri Terserlah'

Fakulti: Fakulti Pengajian Pendidikan

Johan Bin Ismail

Tajuk : 'Water Safety' 

Fakulti : Fakulti Sains Pertanian dan Makanan

Kamsiah Binti Abd Hamid

Tajuk : CEL classes

Fakulti : Fakulti Perhutanan

Maimunah Sanny (Dr.)

Tajuk : 'Exergaming Augmented Mobile-Based to Improved'

Ahli: Norazlina Mohd Kiram (Prof. Madya Dr.)  
 
Fakulti : Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (ITAFoS)

Mohd Amiruddin Abd. Rahman (Dr.)

Tajuk : 'Learning and Understanding Mariposa Plant AR' - Board Game

Ahli :Shafinah Kamarudin, Prof. Madya Dr. Nuraini Binti Abdul Aziz, Christopher Teh Boon Sung, Puteri Suhaiza Sulaiman

Fakulti : Fakulti Sains 

Mohd Faiz Zainuddin (Dr.)

Tajuk: Aplikasi Augmented Reality Dalam Pembelajaran Sains

Fakulti: Fakulti Pengajian Alam Sekitar

Muhd Khaizer Bin Omar (Dr.)

> Tajuk: Manual Pengguna, Dokumen Spesifikasi Rekabentuk dan Penerangan Berkenaan Aplikasi Augmented Reality Dalam Pembelajaran Sains

Ahli: Shiamala Dewi Ramaiya, Siow May Ling, Sreetheran Maruthaveeran, Syafinaz Amin Nordin, Tengku Fadilah Tengku Kamalden. 

> Tajuk: Simulasi pengajaran topik evolusi

Fakulti: Fakulti Pengajian Pendidikan

Narcisse Mary Sither Joseph (Dr.)

Tajuk : PySawit Web: Web-based Oil Palm Growth and Yield Model

Ahli : Amir Rizaan Abdul Rahiman

Fakulti :  Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Ng Keng Yap (Dr.)

Tajuk : Pameran Poster Sebagai Kaedah Penaksiran Alternatif
 
Ahli : Abdul Rahman Mohamad Gobil, Norliza Binti Bahtiar Affendy

Fakulti : Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Norliza Binti Bahtiar Affendy

Tajuk :Pameran Poster Sebagai Kaedah Penaksiran Alternatif

Ahli : Abdul Rahman Mohamad Gobil, Ng Keng Yap  

Fakulti : Fakulti Pengajian Pendidikan

Nurul Natasya Binti Azhari

Tajuk: Micro World - A 3D model with AR
 
Ahli: Christopher Teh Boon Sung

Fakulti: Fakulti Rekabentuk dan Senibina

Norazlina Mohd Kiram (Prof. Madya Dr.) 

Tajuk: 'Exergaming Augmented Mobile-Based to Improved Cardiovascular Endurance' - Source Code and Object Code 

Ahli: Maimunah Sanny 

Fakulti: Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Nuraini Binti Abdul Aziz (Prof. Madya Dr.) 

Nama Ahli : Mohd Amiruddin Abd. Rahman, Christopher Teh Boon Sung, Puteri Suhaiza Sulaiman, Shafinah Kamarudin
  
Tajuk : 'Learning and Understanding Mariposa Plant AR' - Board Game

Fakulti : Fakulti Kejuruteraan

N. Haswini Narayanasamy

Tajuk: 'Indoor Portable Green House'

Fakulti: Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)

Puteri Suhaiza Sulaiman (Dr.)

Tajuk : 'Learning and Understanding Mariposa Plant AR' - Board Game

Ahli : Mohd Amiruddin Abd. Rahman, Nuraini Binti Abdul Aziz (Prof. Madya Dr.), Christopher Teh Boon Sung, Shafinah Kamarudin
 
Fakulti : Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Shafinah Kamarudin (Dr.)

Ahli : Mohd Amiruddin Abd. Rahman, Nuraini Binti Abdul Aziz (Prof. Madya Dr. ), Christopher Teh Boon Sung, Puteri Suhaiza Sulaiman  
 
Tajuk : Learning and Understanding Mariposa Plant AR - Board Game
 
Fakulti : Fakulti Sains Pertanian dan Makanan

Shiamala Dewi Ramaiya (Dr.)

Tajuk : Manual Pengguna, Dokumen Spesifikasi Rekabentuk dan Penerangan Berkenaan Aplikasi Augmented Reality Dalam Pembelajaran Sains

Ahli : Muhd Khaizer Bin Omar, Siow May Ling, Sreetheran Maruthaveeran, Syafinaz Amin Nordin, Tengku Fadilah Tengku Kamalden 
 
Fakulti : Fakulti Sains Pertanian dan Makanan

Siow May Ling (Dr.)

Tajuk : Manual Pengguna, Dokumen Spesifikasi Rekabentuk dan Penerangan Berkenaan Aplikasi Augmented Reality Dalam Pembelajaran Sains

Ahli : Muhd Khaizer Bin Omar, Shiamala Dewi Ramaiya, Sreetheran Maruthaveeran, Syafinaz Amin Nordin, Tengku Fadilah Tengku Kamalden

Fakulti : Fakulti Rekabentuk dan Senibina

Syafinaz Amin Nordin (Prof Madya Dr.)

Tajuk : Manual Pengguna, Dokumen Spesifikasi Rekabentuk dan Penerangan Berkenaan Aplikasi Augmented Reality Dalam Pembelajaran Sains

Ahli : Muhd Khaizer Bin Omar, Shiamala Dewi Ramaiya, Sreetheran Maruthaveeran, Siow May Ling, Tengku Fadilah Tengku Kamalden

Fakulti : Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 

Sreetheran Maruthaveeran (Dr.)

Tajuk : Manual Pengguna, Dokumen Spesifikasi Rekabentuk dan Penerangan Berkenaan Aplikasi Augmented Reality Dalam Pembelajaran Sains

Ahli : Muhd Khaizer Bin Omar, Shiamala Dewi Ramaiya, Shiamala Dewi Ramaiya, Siow May Ling, Tengku Fadilah Tengku Kamalden

Fakulti : Fakulti Rekabentuk dan Senibina

Tengku Fadilah Tengku Kamalden (Dr.)

Tajuk : Manual Pengguna, Dokumen Spesifikasi Rekabentuk dan Penerangan Berkenaan Aplikasi Augmented Reality Dalam Pembelajaran Sains

Ahli : Muhd Khaizer Bin Omar, Siow May Ling, Sreetheran Maruthaveeran, Syafinaz Amin Nordin, Shiamala Dewi Ramaiya

Fakulti : Fakulti Pengajian Pendidikan

Address

Pusat Pembangunan Akademik
Tingkat 4, Bangunan Canselori Putra, Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
Malaysia


Contacts

Email: cadeinovasi@upm.edu.my
Phone: +603 - 9769 6049
Fax: 03-8946 6043