FKEMA1

Jabatan Muzik

Jabatan Pembangunan Manusia Dan Pengajian Keluarga

Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan

Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna

Jabatan Sains Kemasyarakatan Dan Pembangunan

Pejabat Dekan