FKTAN1

Jabatan Akuakultur

Jabatan Pengurusan Tanah

Jabatan Perlindungan Tumbuhan

Jabatan Perniagaantani dan Sistem Maklumat

Jabatan Sains Haiwan

Jabatan Sains Tanaman

Jabatan Teknologi Pertanian

Pejabat Dekan