Skip available courses

Available courses

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(THIS COURSE COVERS THE COMMUNITY PLANNING, METHOD OF RUNNING PROGRAMS, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF BAKTI SISWA ACTIVITIES.)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(THIS COURSE COVERS THE COMMUNITY PLANNING, METHOD OF RUNNING PROGRAMS, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF BAKTI SISWA ACTIVITIES.)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(THIS COURSE COVERS THE COMMUNITY PLANNING, METHOD OF RUNNING PROGRAMS, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF BAKTI SISWA ACTIVITIES.)

KURSUS INI MERANGKUMI ASPEK PERANCANGAN DAN PENGENDALIAN MASJID SEPERTI AKTIVITI PEMBERSIHAN MASJID; MENGURUSKAN JENAZAH; DAN AKTIVITI KEAGAMAAN BERKUMPULAN.(THIS COURSE COVERS MOSQUE PLANNING AND MANAGING ASPECTS SUCH AS ENSURING THE CLEANLINESS OF THE MOSQUE, PREPARING THE DECEASED FOR BURIAL AND CARRYING GROUP RELIGIOUS ACTIVITIES.)

KURSUS INI MERANGKUMI ASPEK PERANCANGAN DAN PENGENDALIAN MASJID SEPERTI AKTIVITI PEMBERSIHAN MASJID; MENGURUSKAN JENAZAH; DAN AKTIVITI KEAGAMAAN BERKUMPULAN.(THIS COURSE COVERS MOSQUE PLANNING AND MANAGING ASPECTS SUCH AS ENSURING THE CLEANLINESS OF THE MOSQUE, PREPARING THE DECEASED FOR BURIAL AND CARRYING GROUP RELIGIOUS ACTIVITIES.)

KURSUS INI MERANGKUMI KONSEP DAN PERATURAN SUKAN BADMINTON, LATIHAN KECERGASAN, ASAS PENGADILAN, TEKNIK PERMAINAN DAN PENGANJURAN SUKAN BADMINTON.(THIS COURSE ENCOMPASSES THE CONCEPTS AND REGULATIONS OF BADMINTON AS A SPORT, PHYSICAL EXERCISES, THE BASICS OF REFEREEING, GAME TECHNIQUES, AND HOSTING BADMINTON AS A SPORT.)

KURSUS INI MERANGKUMI KONSEP DAN PERATURAN SUKAN BADMINTON, LATIHAN KECERGASAN, ASAS PENGADILAN, TEKNIK PERMAINAN DAN PENGANJURAN SUKAN BADMINTON.(THIS COURSE ENCOMPASSES THE CONCEPTS AND REGULATIONS OF BADMINTON AS A SPORT, PHYSICAL EXERCISES, THE BASICS OF REFEREEING, GAME TECHNIQUES, AND HOSTING BADMINTON AS A SPORT.)

KURSUS INI MERANGKUMI KONSEP DAN PERATURAN SUKAN BOLA SEPAK, LATIHAN KECERGASAN, ASAS PENGADILAN, TEKNIK PERMAINAN DAN PENGANJURAN SUKAN BOLA SEPAK.(THIS COURSE ENCOMPASSES THE CONCEPTS AND REGULATIONS OF FOOTBALL AS A SPORT, PHYSICAL EXERCISES, THE BASICS OF REFEREEING, GAME TECHNIQUES AND HOSTING FOOTBALL AS A SPORT.)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(THIS COURSE COVERS THE COMMUNITY PLANNING, METHOD OF RUNNING PROGRAMS, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF BAKTI SISWA ACTIVITIES.)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(THIS COURSE COVERS THE COMMUNITY PLANNING, METHOD OF RUNNING PROGRAMS, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF BAKTI SISWA ACTIVITIES.)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(THIS COURSE COVERS THE COMMUNITY PLANNING, METHOD OF RUNNING PROGRAMS, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF BAKTI SISWA ACTIVITIES.)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(THIS COURSE COVERS THE COMMUNITY PLANNING, METHOD OF RUNNING PROGRAMS, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF BAKTI SISWA ACTIVITIES.)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(THIS COURSE COVERS THE COMMUNITY PLANNING, METHOD OF RUNNING PROGRAMS, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF BAKTI SISWA ACTIVITIES.)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(THIS COURSE COVERS THE COMMUNITY PLANNING, METHOD OF RUNNING PROGRAMS, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF BAKTI SISWA ACTIVITIES.)