Site announcements

PutraBLAST On Campus OFFLINE 10:00PM (24 JUN 2020)

by Admin BLAST 1 . -

Warga UPM yang dihormati,

 Adalah dimaklumkan bahawa terdapat gangguan perkhidmatan ICT seperti berikut:-

Tempoh

:

24 Jun 2020 RABU (10.00pm)

Lokasi

:

Seluruh Kampus UPM (Serdang dan Bintulu)

Sistem Terlibat

:

Sistem Aplikasi PutraBLAST Dalam Kampus

Impak

:

Sistem Aplikasi PutraBLAST tidak dapat diakses

Sebab Gangguan

:

Penyelenggaraan storan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear All,

 

This is to inform that there will be an ICT service disruption as follows:-

 

Duration

:

24 Jun 2020 Wednesday (10:00PM)

Location

:

Entire UPM Campus (Serdang dan Bintulu).

Affected Systems

:

PutraBLAST on Campus Application System

Impact

:

PutraBLAST Application System shall not be accessible throughout the period of disruption.

Reason for Disruption

:

System Maintenance.
Courses

FKBMK1

Pejabat Dekan

FKEUR1

Jabatan Ekonomi Pertanian

Jabatan Hospitaliti dan Rekreasi

Pejabat Dekan

FKJUR1

Pejabat Dekan

FKKDI1

Jabatan Pendidikan

Jabatan Pendidikan Jasmani

Pejabat Dekan

FKHUT1

FKTAN1

FKUSK1

Jabatan Anatomi Manusia

Jabatan Kesihatan Komuniti

Jabatan Mikrobiologi dan Parasitologi Perubatan

Jabatan Obstetrik dan Ginekologi

Jabatan Ortopedik

Jabatan Patologi

Jabatan Pediatrik

Jabatan Pengimejan

Jabatan Pertumbuhan dan Pembangunan Manusia

Jabatan Perubatan

Jabatan Perubatan Keluarga

Jabatan Psikiatri

Jabatan Sains Makmal Klinikal

Jabatan Surgeri

Pejabat Dekan

FKUVE1

Jabatan Sains Penternakan

FKRSE1

Pejabat Dekan

FKSKT1

Pejabat Dekan


Course categories

FKBMK1

Jabatan Bahasa Asing

Jabatan Bahasa Inggeris

Jabatan Bahasa Melayu

Jabatan Komunikasi

Pejabat Dekan

FKBITM

Jabatan Biokimia

Jabatan Biologi Sel Dan Molekul

Jabatan Mikrobiologi

Jabatan Teknologi Bioproses

Pejabat Dekan

FKEMA1

Jabatan Muzik

Jabatan Pembangunan Manusia Dan Pengajian Keluarga

Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan

Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna

Jabatan Sains Kemasyarakatan Dan Pembangunan

Pejabat Dekan

FKEUR1

Jabatan Ekonomi

Jabatan Ekonomi Pertanian

Jabatan Hospitaliti dan Rekreasi

Jabatan Pengurusan dan Pemasaran

Jabatan Perkaunan dan Kewangan

Pejabat Dekan

FKJUR1

Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa

Jabatan Kejuruteraan Awam

Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian

Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Alam Sekitar

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Pembuatan

Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan

Jabatan Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi

Pejabat Dekan

FKPAS1

Jabatan Pengurusan Alam Sekitar

Jabatan Sains Alam Sekitar

Pejabat Dekan

FKKDI1

Jabatan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling

Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan

Jabatan Pendidikan

Jabatan Pendidikan Bahasa Dan Kemanusiaan

Jabatan Pendidikan Jasmani

Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal

Jabatan Pengajian Asas Pendidikan

Jabatan Pengajian Sukan

Pejabat Dekan

FKHUT1

Jabatan Pengeluaran Hutan

Jabatan Pengurusan Hutan

Pejabat Dekan

FKTAN1

Jabatan Akuakultur

Jabatan Pengurusan Tanah

Jabatan Perlindungan Tumbuhan

Jabatan Perniagaantani dan Sistem Maklumat

Jabatan Sains Haiwan

Jabatan Sains Tanaman

Jabatan Teknologi Pertanian

Pejabat Dekan

FKUSK1

Jabatan Anatomi Manusia

Jabatan Kesihatan Komuniti

Jabatan Mikrobiologi dan Parasitologi Perubatan

Jabatan Obstetrik dan Ginekologi

Jabatan Ortopedik

Jabatan Patologi

Jabatan Pediatrik

Jabatan Pemakanan dan Dietetik

Jabatan Pengimejan

Jabatan Pertumbuhan dan Pembangunan Manusia

Jabatan Perubatan

Jabatan Perubatan Keluarga

Jabatan Psikiatri

Jabatan Sains Bioperubatan

Jabatan Sains Makmal Klinikal

Jabatan Surgeri

Pejabat Dekan

FKUVE1

Jabatan Pathologi Dan Mikrobiologi Veterinar

Jabatan Pengajian Klinikal Veterinar

Jabatan Sains Penternakan

Jabatan Sains Praklinikal Veterinar

Pejabat Dekan

FKRSE1

Jabatan Rekabentuk Perindustrian

Jabatan Senibina

Jabatan Senibina Lanskap

Pejabat Dekan

FKSAIS

Jabatan Biologi

Jabatan Fizik

Jabatan Kimia

Jabatan Matematik

Pejabat Dekan

FKSMB1

Jabatan Bioteknologi

Jabatan Pengurusan Dan Khidmat Makanan

Jabatan Sains Makanan

Jabatan Teknologi Makanan

Pejabat Dekan

FKSKT1

Jabatan Multimedia

Jabatan Sains Komputer

Jabatan Sistem Maklumat

Jabatan Teknologi Komunikasi dan Rangkaian

Pejabat Dekan

11601

Jabatan Sains Asasi dan Kejuruteraan

Jabatan Sains Haiwan dan Perikanan

Jabatan Sains Perhutanan

Jabatan Sains Sosial

Jabatan Sains Tanaman

Pejabat Dekan

PTKOKU